U bevindt zich op de website van BASTIAANS /XCLSV in Maastricht.

Deze website is beveiligd via een SSL certificaat, dus ook de betaalpagina's zijn beveiligd. Dit is herkenbaar door de httpS in de adresbalk en het symbool van een slot ernaast.

Ons vestigingsadres is Maastrichter Smedenstraat 23, 6211 GK, Maastricht. Ons KvK nummer is 14616642 en ons BTW nummer is NL 82 31 98 868 B01. Onze webserver herkent bij elk bezoek aan onze website noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw e-mailadres als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief en als u met ons communiceert. We bewaren de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan en alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt zoals bv. bijvoorbeeld onderzoek informatie en/of site-registratie.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

 

Cookies

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek). Wij doen dit om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst; om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan; tevens gebruiken we deze voor analysedoeleinden m.b.t. zoekmachines.

 

Partnerschappen

Bastiaans Exclusieve Schoenmode heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

 

Overdracht gegevens

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

 

Contact over privacy beleid

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via webwinkel@bastiaansschoenmode.nl of per brief aan Bastiaans Exclusieve Schoenmode, M. Smedenstraat 23, 6211 GK Maastricht.

 

Communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres of u kunt u direct afmelden via de hyperlink in de door u ontvangen email.

 

Communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

 

Communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.

 

Stichting Infofilter

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

 

Consumenteninformatie

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Overig Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neemt u dan a.u.b. contact met ons op via boven vermeld emailadres.